Petrovské studánky

Logo Petrovských studánek (autor P.Válek)


Dlouhou řadu let se snažili dobrovolníci z Petrova nad Desnou objevovat, obnovovat a udržovat studánky na stráních nad obcí. Po vzniku samostatné Obce Petrov nad Desnou se do snahy zapojila také Obec a ve spolupráci s občanským sdružením Obnova kulturního dědictví údolí Desné vznikl projekt "Petrovské studánky". Na tento projekt byla podána žádost o dotaci, kterou se podařilo získat. 

Protože hlavními nositeli projektu jsou občané Petrova n.D. Mgr. Josef Hejtmánek, který je „otcem“ studánek a mnoho let se o ně stará, RNDr. Jaroslav Kulich, který sestavil text pro devět informačních tabulí a dodal rovněž fotografické podklady, a Obec Petrov nad Desnou dovolujeme si Vás odkázat na internetové stránky Obce, kde se o projektu "Petrovské studánky" můžete dozvědět více.

 

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.