Svatohubertská pouť 2011

Duhový den sv. Huberta

 

V neděli 9.října 2011 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně švitořili ptáci a na plátně se střídaly divukrásné obrazy z jesenických lesů a hor. Pak zazněly fanfáry lesních rohů a myslivci přinesli jelena v zeleném chvojí před oltář. V kázání P. Milana Palkoviče v tento den přátel lesa zazněla myšlenka, abychom míjením krásy přírody nemíjeli i jejího Stvořitele. A také dojemné vzpomínky na myslivce, kteří tu s námi už nemohou být, ale patří jim nejen naše poděkování. Chrámový sbor pěl "Upřímně prosíme, upřímně věříme..." a když Otec Palkovič pozdvihl zlatý kalich zazněla fanfára ze všech nejpodivuhodnější.

 Poté se jelen v jehličí odkolébal z chrámu a oslavy svátku sv. Huberta se přesunuly do sousední dědiny, přičemž se vybarvila první duha, aby se za chvíli vpila do strakatých strání Bukového kopce. Na vikýřovickém hřišti zněly fanfáry, míhaly se myslivecké kamizoly, lovečtí psi předváděli svůj um a nakonec přiletěli orli... Tedy orlice s bílou hlavou, puštíci a nádherní dravci všeobecně. A také párek sovic sněžných nalétával na hlavy publika. Inu, jak varoval sokolník: 3-měsíční ňuňátko Anežka ani 10-ti letý důchodce Arnošt ve dne moc nevidí, a tak jim raděj bryskně uhněte z cesty vy!

Posilněni exkluzivním kančím gulášem od myslivců, vydrželi jsme i strašné hromobití, které následovalo: Mušketýři připravit! Pět kroků vpřed! Zakleknout! Podepřít! Zamířit! Pal! Oheň, dým a děsivé rány byly vpravdě středověké.

Pak zase duhy nad střechami, cukrová vata, posezení a klábosení, slunce a studený deštík - chvíle, kdy i jinak mnohobarevná Pouť byla celá v duze. Studeně průzračný den končil s nohama zachumlanýma v dece, hřejivým pocitem Váňova osmého vítězství ve Velké Pardubické a s vděčnou myšlenkou na všechny, kteří tuto Svatohubertskou uspořádali...

... a z lesů Trousnice vyrostla zas barevná stuha, ztrácejíc se na šmolkovém nebi ohnula průsvitný hřbet a prudce čistým povětřím se sklopila k našim krásným zeleným kopcům.

 

 

                                                              za o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné

                                                           Filoména.cz

 

 

Přiložené soubory: 

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.