Historie zaniklé osady Josefová - přednáška

 

Městská knihovna Šumperk ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Šumperk Vás zvou na besedu

Historie zaniklé osady Josefová v katastru obce Nové Losiny

Štěpán Hýbl a Pavel Mareš

středa 19.3.2014 v 18.30 hod. v knihovně na ul.17.listopadu 6

Vstupné dobrovolné

Přednáška se zabývá historií zaniklé osady Josefová (Josephthal, také NeuJosephthal) v katastru obce Nové Losiny. Mapuje dějiny sklářské huti, která byla v provozu v let ech 1732 až 1790, uvádí základní informace o technologii výroby skla, tavicí peci používané v 18. století, profesích ve sklářské huti, produkci a mzdách místních sklářů. Přináší informace o obyvatelích osady od 18. století do roku 1945, popisuje současný stav místa osady. Dozvíme se také o zaniklé úzkorozchodné lesní železnici Františkov – Josefová se svážnicí.

                                       

 

Štěpán Hýbl

Žák 3. ročníku VOŠ a SPŠ Šumperk oboru technické lyceum. Práci zabývající se historií osady Josefová zpracoval ve školním roce 2012/2013 v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost . V kategorii Historie obsadil 1. místo v krajském kole a 2. místo v celorepublikovém kole. Za tuto práci byl oceněn hejtmanstvím Olomouckého kraje jako talentovaný žák

Mgr. Pavel Mareš

Učitel společenskovědních předmětů na VOŠ a SPŠ Šumperk, který  svému žáku poskytl odborné zázemí.

 

                                         

 

 

            Obnova kulturního dědictví údolí Desné, zapsaný spolek pro záchranu ohrožených a cenných staveb, tradic a duchovní kultury v údolí Desné.                                Děkujeme Svazku obcí údolí Desné, obcím JindřichovNový Malín, Petrov nad Desnou, RapotínRejchartice, SobotínVelké Losiny a Vikýřovice za dlouhodobou morální a finanční podporu našich projektů! Za podporu děkujeme také současným i minulým obyvatelům Podesní.

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému