Kaplička v Rejcharticích

Výtah z žádosti o grant z Fondu kulturního dědictví Nadace Via

Podrobný popis duchovní obnovy památky

Smyslem obnovy kapličky v Rejcharticích je nejenom samotná stavební záchrana této v minulosti nádherné barokní památky, ale také obnova významu tohoto místa, místa pro setkání lidí s lidmi, místa setkání současných obyvatel s minulostí svého kraje a potvrzení pravidla, že tam kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí se lépe a hlouběji žije. Již v roce 2007 se v Rejcharticích podařilo mladým lidem kolem p.Jiřího Račáka na tento hlubší význam němých svědků historie upozornit a provizorně kapličku zastřešili.

Výsledkem projektu je rekonstruovaná kaplička, která bude přístupná místním obyvatelům i turistům, a také návštěvníkům tradičních Svatomichalských poutí. Ti všichni se budou moci přesvědčit o neoddiskutovatelnému faktu, že „nedávno“ přišedším obyvatelům Podesní přestává být lhostejné kulturní dědictví odkázané nám původními obyvateli. Spíš než povinnost toto dědictví připomínat cítíme příležitost, jak navázat na dobu, kdy tato oblast prosperovala a byla v jistém slova smyslu jedním z kulturně duchovních center regionu.

Podaří se tak zachránit unikátní barokní sakrální stavba na jednom z nejhezčích míst v podhůří Hrubého Jeseníku, která by jinak zanedlouho úplně zanikla. Obnovená kaplička pak bude důkazem, že péči o cenné stavby lze úspěšně provádět právě cestou, kterou volíme, cestou občanské iniciativy. Očekáváme, že tento úspěch podpoří ty, kteří o podobných záměrech zatím jen  přemýšlejí.

Podrobný popis stavební obnovy památky

Do dnešního dne bylo provedeno odstranění náletových dřevin, úklid okolí a provizorní zastřešení. Pro úspěšné dokončení projektu je nutno zajistit:
1.     požehnání stávajícího torza kapličky během Velikonoční bohoslužby 2010
2.     demontáž provizorního dřevěného zastřešení, rozebrání zvětralého zdiva, likvidace stavební suti – dobrovolnické práce obyvatel Rejchartic (květen 2010)
3.     poskytnutí a navezení stavebního materiálu – materiální dar a dobrovolnické práce obyvatel Rejchartic, montáž lešení firmou Ladislava Peterky (červen 2010)
4.     hrubá stavba kapličky (firma, červenec 2010)
- dozdění zdiva pod korunní římsu včetně niky pro svatý obrázek
- korunní římsa včetně ztužující desky a konstrukce krovu
- montáž krovu a pokrytí střechy šindelovou krytinou
- osazení křížku a mříží
- zhotovení omítek, nátěry fasády a dalších stavebních prvků
5.  demontáž lešení, terénní úpravy (pokládka okapového chodníku, zatravnění okolí) –  obyvatelé Rejchartic
6.   prezentace realizovaného projektu – osazení informační tabule,    představení dokončené kaple široké  veřejnosti a vysvěcení kapličky během Svatomichalské pouti (začátek října 2010).

Komenář svěcení najdete u akce Svatomichalská pouť 2010

  

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.