Dárci

Již od počátku vzniku občanského sdružení v r.2003 nás podporují bývalí a současní obyvatelé a firmy údolí Desné. Protože založení o.s. souvisí s obnovou kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově, přispívali v počátcích dárci především na její opravu. Nechtěl bych zapomenout na některé z donátorů, a proto zmíním za všechny pouze společnost Ackermann-Gemainde, která poskytla finanční dar na opavu kaple a to především díky Rudolfu Kolbovi, potomku slavné rodiny, která v Pekařově vyráběla varhany a flašinety.

V následujících  letech se pomoc dárců zaměřila na  další projekty oprav zapomenutých stavebních památek údolí Desné - Kaple sv.Rocha v Petrově nad Desnou, Kříže nad nádražím v Petrově n.D., Kapličky v Rejcharticích.

Příspěvky drobných dárců se nám daří získat také prostřednictvím pořádání společenských akcí a to především od návštěvníků Pekařovské a Svatomichalské poutě, Jarních setkání a Adventních koncertů v Pekařově.

V současné době je pro nás nejaktuálnější podpora projektu obnovy základů kaple na Pramenech a opravy velkého píšťalového flašinetu firmy Franz Kolb

                      

 

Oba projekty jsou teprve v počátcích, zájemci o podporu se začínají teprve ozývat, a proto pokud by jste nám chtěli poskytnout finanční pomoc na výše uvedené projekty, prosíme přejděte na odkaz Jak nás podpořit

Wiederherstellung des Kulturerbes im Teßtal, Bürgervereinigung zur Rettung bedrohten und wertvoller Bauten, von Traditionen und geistiger Kultur im Teßtal.

Powered by Drupal, einem Open-Source Content-Management-System.